Wat is homeopathie?

Homeopathie is een andere vorm van geneeskunde. Het is een hele zachte vorm, die gebruik maakt van producten afkomstig uit de natuur. De basis van homeopathie is dat je iemand probeert te genezen met een middel dat gelijk is aan de ziekte die iemand heeft. Dit staat in contrast met de denkwijzen in de reguliere geneeskunde; hier wordt meestal geadviseerd een middel te geven omgekeerd aan de klachten (bv. een ontsteking die warm is moet je afkoelen en als iemand heel angstig is geef je een angstwerend middel).

Een homeopaat gaat er vanuit dat overal om ons heen energie is. Alle materie bevat energie, anders zou die materie niet kunnen leven. Alles wat geen energie bezit is dood.

Samuel Hahnemann (de grondlegger van de homeopathie) sprak in zijn tijd van ‘de levenskracht’. Het is een krachtbron die in ieder van ons zit en het verschil maakt tussen het levende en het niet-levende; die ervoor zorgt dat we goed in ons vel zitten, dat ons lichaam en al onze organen goed functioneren, dat we een goede afweer hebben tegen allerlei ziektekiemen om ons heen, kortom dat we goed in balans zijn. Al is deze bron van energie in ieder van ons (nog) niet aan te tonen met al onze moderne onderzoeksmethoden, toch is ze voor eenieder voelbaar. Iedere mens heeft immers momenten dat hij vol kracht en energie zit en als het ware de hele wereld aan kan en iedereen heeft perioden dat zelfs de kleinste inspanning te zwaar voelt.

Als iemand een probleem op gezondheidsvlak heeft, hetzij fysiek, hetzij mentaal-emotioneel, hetzij op beide vlakken, beziet de homeopaat dat als een verstoring in de levensenergie van die persoon. Om te genezen zal het zelfgenezend vermogen van die persoon geprikkeld moeten worden, zodat hij op zijn eigen manier de aandoening/ ziekte van binnenuit kan overwinnen. Dit zal gaan op een zachte en natuurlijke manier, die precies bij de betreffende mens past.