Homeopathisch consult

Tijdens het eerste consult zal er uitgebreid tijd zijn om alle klachten uitvoerig te bespreken.
Het is een intake gesprek van 1.5 – 2 uur waarin een (vrij) gedetailleerd dossier wordt aangelegd. Behalve dat je zelf veel informatie mag geven, zullen er ook heel veel vragen gesteld worden. Deze betreffen uiteraard de huidige problemen en gezondheidstoestand, maar ook wordt het verleden erbij betrokken en lopen we je voorgeschiedenis na. We bespreken al je (lichamelijke) systemen en bekijken tevens je aard en karakter.
Op deze manier proberen we samen een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van jouw (medische) situatie, maar ook van jou als persoon te krijgen. Indien nodig of gewenst, zal er nog een klein lichamelijk onderzoek plaatsvinden.

Naar aanleiding van dit gesprek en de uitkomst van het onderzoek zullen er een aantal middelen geselecteerd worden die goed bij je zouden kunnen passen. Het zijn natuurlijke middelen die jouw systeem versterken en in balans brengen.
Uiteindelijk wordt er met slechts één van die middelen tegelijk gewerkt. Dit gebeurt in de vorm van kleine korreltjes die op gezette tijden genomen worden.

Over het algemeen wordt na 4 – 6 weken een vervolgconsult gepland. Afhankelijk van de klachten kan dit natuurlijk vervroegd of verlaat worden. Dit gesprek duurt ca. 30-45 min.
We bekijken samen de effecten die de homeopathische medicijnen op je hebben gehad. Indien dat nodig is wordt de medicatie aangepast of eventueel een ander middel (uit de geselecteerde lijst) gekozen.